תקנון

תקנון חברת אשת טורס

א. תנאים כלליים 
 

1. אתר "אשת טורס" הינו אתר אינטרנט המצוי בבעלות אשת "ארגון שירותי תיירות בע"מ" בלבד המספק מידע ומתמחה במכירת שירותי ומוצרי תיירות.

2. מזמין רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות ישראלית, מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

3.  הזמנה המבוצעת על ידי המזמין באתר זה מהווה את הסכמתו לתנאי "אשת טורס" ובכלל זה התנאים המנויים להלן. הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם, ובהתאם למידע הידוע לסוכנות הנסיעות. או מידע שהיה על סוכנות הנסיעות לדעת.

4.  הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים ע"י חברת "אשת טורס" מהווה הסכמה מצד הלקוח לתנאי "אשת טורס" ולכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה ויש לקרוא אותם יחד עם וכחלק בלתי נפרד עם התנאים המופיעים על גב כרטיס הטיסה.
 
5 . תהליך ההזמנה :
5.1 חלק מההזמנות המבוצעות  הן בסטאטוס "נדרש אישור" (היינו בגדר בקשה) וחלקן מאושרות מיידית. יש לשים לב לנוסח ההודעה המתקבל בעת סיום ההזמנה.
 5.2יובהר כי הזמנתך תאושר סופית רק כאשר סוכן אשת יחזור אליך טלפונית ויאשר לך את ההזמנה (פרט לטיסות הנסגרות דרך אייקון "טיסות סדירות")
 5.3 על הנוסע לבדוק את כל הפרטים מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל ולוודא כי הם תואמים לפרטי ההזמנה.
5.4 תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. "אשת טורס" אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.


6. חברת "אשת טורס" מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים (בכפוף לאמור בתקנון זה) בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.
אשת טורס תבצע את ההזמנה במיומנות, תמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ותוודא, ככל שנדרש, את התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת "אשת טורס", אם יחולו אצל ספקי השירותים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג , שינויים בטיסות  וכדומה,  אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.
במקרים אלו שלא סופק השרות שהלקוח הזמין מסיבות שאינן תלויות עם הספק , ההחזר הכספי תלוי בהחלטת הספק ולאשת טורס אין אחריות ושליטה בנושא.

7. מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם מותנה אשר יחייב את הצדדים אך לאחר אישור ע"י החברה ולאחר קבלת אישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ע"ש המזמין.

8.חברת "אשת טורס" אינה אחראית בשום דרך שהיא על נושא ההדרכה לסקי/סנובורד, לרבות טיב ההדרכה ומספר שעות ההדרכה. כל נושא ההדרכה הינו באחריותו הבלעדית של בית הספר המקומי לסקי/סנובורד

9. יובהר כי התנאים הכלליים המופיעים באתר זה מתייחסים לתיירות פנים ולתיירות יוצאת כאחד.

10.המחירים באתר הינם להזמנות  ישירות בלבד.
     להזמנות סוכני נסיעות, יש להשתמש ולהתעדכן במערכות המתאימות לסוכנים. 
 
ב. מידע חשוב 
 

9.  כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מהארץ, אחראי בלעדית באופן אישי להצטייד במסמכים הבאים

9.1 דרכון – וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. אשת טורס ממליצה לצלם את דרכונכם לפני היציאה מהארץ לשמור את הצילומים בנפרד מהדרכון.
 
9.2  במקרה של עדכון שם בדרכון לאחר בצוע ההזמנה חובה על הנוסע לעדכן את סוכן הנסיעות . יתכן ועידכון שם לאחר ביצוע ההזמנה כרוך בתשלום נוסף לספקי השירות
 
9.3 אשרות כניסה – באחריותו הבלעדית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר, ככל שקיים צורך כזה.

על הנוסע האחריות לוודא את הצורך באשרות כניסה עם הקונסוליות של המדינה בהן ירצה לבקר .מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ.
יובהר כי אשת טורס אינה אחראית לנזקי המזמין, ככל שנגרמו, עקב אי השגת אשרות הכניסה הדרושות מבעוד מועד ו/או בגין אשרת כניסה שאינה מתאימה

9.4 תרופות וחיסונים – על הנוסע לוודא באופן אישי את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא

9.5 נשים בהריון - נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.

9.6 פוליסת ביטוח רפואי ומטען – מומלץ מאוד להצטייד בפוליסת ביטוח רפואי ומטען. פרטים בנושא באתר ובמוקד הטלפוני של אשת טורס

9.7 בעלי תעודות מעבר - בעלי תעודות מעבר חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר. חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר. על הנוסעים בעלי תעודות מעבר החובה לעדכן בהתאם את סוכני הנסיעות בחברה במעמד ביצוע ההזמנה.

בטרם היציאה מומלץ לעיין בהתראות המסע המפורסמות על ידי המטה ללוחמה בטרור , כפי שמפורסמות בלינק הבא.   

 

ג. מדיניות מחירים 


המחירים באתר ובמרכזים הטלפונים כפופים לשינויים במחירוני הספקים. המחיר הסופי כפוף לאישור הספק

10. "אשת טורס" עושה כל מאמץ להציע ללקוחותיה מוצרים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד. המחירים המפורסמים באתר הינם להזמנה ישירה שתבוצע במלואה באתר (לרבות תשלום בכרטיס אשראי באתר), והם יכולים להיות שונים מהמחירים המוצעים בסניפי "אשת טורס".

11. לידיעתך, המחירים המוצגים באתר הינם למזמינים ישירות  באתר האינטרנט בלבד. במקרה של הזמנה טלפונית ו/או סיוע טלפוני ויעוץ טלפוני או תכתובת במייל רשאית החברה להוסיף  דמי טיפול בסך של עד 30$ לנוסע , זאת למעט טיולים מאורגנים שאז דמי הטיפול שיתווספו יהיו עד לסך של 60$ לנוסע.

12. ל"אשת טורס" שמורה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת בהתאם לצרכיה המסחריים ולשיקול דעתה הבלעדי.

13. מחירי השירותים המוצעים באתר יכולים להשתנות  ללא הודעה מוקדמת. המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש:עליית מחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיסי טיסה,שוברי מלון,שוברי רכב וכד') כבר נמצאים בידי הנוסע.
אם לא שולמה מלוא התמורה על ידי המזמין לחברה עד לתאריך היציאה, אזי כל שינוי הכרוך בהעלאת כרטיס הטיסה ו/או בשערי המטבע אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו/או דמי ביטחון ו/או עלויות דלק ו/או כל תשלום אחר,  תחול על המזמין בלבד.
 
14. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות (או מועד אחר שהוסכם בכתב במפורש על ידי אשת טורס) הבקשה אינה מחייבת, אלא אם כן השירות שאישורו הנדרש הינו מהותי להזמנה וביחס אליו ניתנה הסכמת הלקוח ואישור של ספק השירות.

שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק זמן אחר מוסכם שנקצב לאישור ספקי השירותים, מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

15. המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם יחויבו על פי שער העברות וההמחאות על פי דין. החזר כספי עבור מוצר שמחירו נקוב במטבע זר יבוצעו על פי שער המטבע ביום הזיכוי.

16. במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן

16.1 במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם ל"אשת טורס" עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע

16.2  במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם ל"אשת טורס" תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה "אשת טורס" רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד ש"אשת טורס" מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט "אשת טורס" לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם .
 

17. הנחות לילה / הנחות סופ"ש לחץ לתקנון

 


ד. פרטי מזמין השירותים / מוצרים
 
17. בעת רכישת השירותים / מוצרים באתר יתבקש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים הן של המזמין והן של הנוסעים הנוספים.

18. הזמנת חבילות נופש באמצעות האתר מותנית במסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין השאר, פרטים אישיים ומסירת מספר כרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלוםיובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

19. על המזמין לבדוק ולוודא כי הפרטים שמולאו על ידיו במסגרת ההזמנה זהים לאופן איות פרטיו בדרכונו, לפני שהוא חותם ומאשר את הזמנתו. שינוי שם הנוסע, לאחר התשלום עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף.

20. "אשת טורס" ומי מטעמה אינם אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות בין אם בתום לב ובין אם לאו, הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה ו/או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה.

21. הפרטים שתמסור יישמרו במאגר של "אשת טורס" אשר תהא רשאית להשתמש בו  בכפוף לכל  לדין.

22.  עם הכנסת פרטיו במסגרת תהליך ההזמנה הינך מאשר לאשת טורס לשלוח למענך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני המוזנת, SMS  טלפון או בכל דרך פרסום אחרת  כדי לעדכן אותך מעת לעת במבצעים ובמוצרים שמציעה החברה ולרבות מידע שיווק ופרסומי, זאת כל עוד לא ביקשת להסירך מרשימת הדיוור, הודעה שתוכל למסור לאשת טורס בכל עת.

23. כאמור, בכל עת תוכל לבקש מ"אשת טורס" להסיר את שמך מרשימת הנמענים באמצעות לחיצה על לחצן הסרה/הסרוב שקיים בגוף המודעה, ובאין לחצן הסרה/סרוב עי  פניה לחברה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שכתובתה Eshet_Friends@eshetil.co.il 


ה. מידע ותמונות באתר
 
25. במסגרת האתר משווקים שירותים אשר חלקם מופקים על ידי "אשת טורס" וחלקם על ידי צדדים שלישיים, ובהתאמה כולל האתר מידע מטעם "אשת טורס" ומידע מטעם צדדים שלישיים, ולרבות מטעם אתרי הנופש עצמם בהתאם לחבילות הנופש ו/או השירותים באתר.

26. "אשת טורס" אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי צדדים שלישיים, ואינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. כמו כן, יובהר כי אשת טורס אינה אחראית למידע אשר הועבר על ידי צדדים שלישיים וכי היא ממליצה למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי חבילת הנופש באתר האינטרנט של ספק השירותים הרלבנטי.

27. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לידי "אשת טורס" על ידי צדדים שלישיים.
 
 
ו. תשלום באמצעות כרטיס אשראי – תנאי תשלום באתר  


28. תנאי התשלום הינם כדלקמן:

28.1 בתיירות יוצאת – אשת טורס מחייבת את לקוחותיה בהתאם לשער העברות המחאות גבוה בש"ח אשר נקבע ביום העסקים שקדם למועד התשלום כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל. אשת טורס מאפשרת ללקוחותיה לשלם עד 18 תשלומים נושאי ריבית בהתאם למפורט בטבלת התשלומים בעת ביצוע התשלום . עם ביצוע התשלומים הלקוח מאשר בזאת את הסכמתו לסכום החיוב הכולל .
28.2 בתיירות פנים – ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בעד עשרה  תשלומים שקליים ללא ריבית, או  עד 18 תשלומים שקליים נושאי ריבית בהתאם למפורט בטבלת התשלומים בעת ביצוע התשלום . עם ביצוע התשלומים הלקוח מאשר בזאת את הסכמתו לסכום החיוב הכולל .
29. חשוב לציין כי האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיית הצפנה מתקדמות. המידע המוזן על ידי הרוכש/המזמין באתר הינו חסוי ולא יועבר על ידי "אשת טורס" לצדדים שלישיים מלבד אלה הרשאים לדרוש ממנה מידע על פי כל דין.

30. מבצע ההזמנה באמצעות האתר הוא המשלם את התמורה בגינה, אף אם אינו בין הנוסעים. במידה ומבצע ההזמנה אינו כלול ברשימת הנוסעים עליו למלא את פרטיו האישיים במסגרת השדה "פרטי בעל הכרטיס" שבמסך ביצוע ההזמנה.

31. כאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. "אשת טורס" אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.

32. במידה וכרטיס האשראי של המזמין יבוטל ו/או תגיע הכחשה מחברת האשראי לגבי ביצוע הזמנה המזמין מתחייב למסור לנציג אשת טורס פרטי כרטיס אשראי תקף לביצוע התשלום עבור חבילת הנופש שרכש.  
 
ז. מניין ימי חבילת הנופש 
 

33. במניין ימי הנופש הכלולים בחבילות הנופש המוצעות באתר האינטרנט, נכללים יום היציאה ויום החזרה וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסה של חברות התעופה השונות, עמן קשור המארגן. 

היינו, ימי הנופש הכלולים בחבילות הנופש נספרים מעת יציאתכם מהארץ ועד שובכם, גם אם היציאה מהארץ היא בשעות אחה"צ או הערב, והחזרה לארץ בשעות הבוקר. 

הטיסות מבוצעות על ידי חברות סדירות ו/או שכר, אולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרתה. טיסות השכר מותנות באישור מינהל התעופה האזרחי ומופעלות על פי תקנות טיסות השכר. זמני הטיסות הינם בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים ימים חלקיים אלו, בין בפועל ובין בפיצוי כספי. בהקשר זה ראו גם האמור בפרק העוסק בטיסות להלן.
 
ח. ביטולים ושינויים
 
34. לבקשת ביטול עסקה, לחץ כאן

דע, כי לרשותך דרכים נוספות להודיע על ביטול עסקה להלן:
 
כתובת החברה בדואר רשום: נחלת יצחק 12, תל אביב
כתובת דוא"ל: sherut@eshet-tours.co.il  
פקס: 0733271220   

בבקשתך לביטול עסקה חובה עליך לצרף את פרטיך המלאים: שם מלא, תעודת זהות, ומספר הזמנה ותאריך יציאה.  

לאחר קבלת כל הפרטים לעיל חברתנו תבטל את הזמנך ויישלח אליך אישור כי הזמנתך בוטלה.

35. יצויין, כי על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סע' 14ג', בין היתר, כמפורט להלן.

36. חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק ושיווק מרחוק באופן הבא:

"
עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

"
שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה,  ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 
בנוסף, סע' 14ג'1.(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי שבוצעה ע"י אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך בדבר כל פרטי ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. 
 
לגבי עמידה בתנאים של "אדם עם מוגבלות", או "אזרח ותיק" או "עולה חדש" מובהר בזה כי כדי לזכות בזכות הביטול הנ"ל, על הלקוח להוכיח כי הוא נכלל בהגדרות הנ"ל במועד ביצוע העסקה.
 
כמו כן, על מנת להוכיח כי הוא נכלל בהגדרה מן ההגדרות הנ"ל על הלקוח להציג אחת מן התעודות שלהלן:
 
(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.
(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.
(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.
(4) תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק הגנת הצרכן, כאשר שר התעשייה המסחר והתיירות רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.
  
עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר כל פריט בהזמנה לאדם, או 100 שקלים על כל פריט בהזמנה לאדם, (חבילת נופש או טיול מאורגן יחשבו לפריט אחד), לפי הנמוך מביניהם.


37.  למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

 ביטול הזמנה אשר לגביו לא חלות הוראות חוק הגנת הצרכן יחויב החל ממועד ביצוע ההזמנה בדמי ביטול כדלהלן :
 
דמי ביטול טיסות מלונות ומוצרים שאינם במסגרת חבילות נופשונים ושכר , טיולים מאורגנים ותירות פנים :
במקרים שבהם לא יהיה זכאי לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחויב כל ביטול בדמי ביטול כפי שיקבעו ע"י המוביל התעופתי , הספקים  השונים , חב' השייט וכיוצא באלה.
 
דמי ביטול בחבילות , נופשונים ושכר :
במקרים שבהם לא יהיה זכאי לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחויב כל ביטול בדמי ביטול בשיעורים מהמחיר הכולל של העסקה (להלן-"מחיר העסקה"), בהתאם למועד הביטול
ביטול עד 22 ימי עבודה לפני יום תחילת מתן השירות, נשוא העסקה ללקוח (להלן-"יום היציאה") - 25%(עשרים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בין 21 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 15 יום לפני יום היציאה - 50% (חמישים אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 8 יום לפני יום היציאה - 75% (שבעים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בתוך עד 7 ימי עבודה לפני יום היציאה - 100% (מאה אחוז) ממחיר העסקה.
 
דמי ביטול טיולים מאורגנים :
במקרים שבהם לא יהיה זכאי לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחוייב כל ביטול בדמי ביטול בשיעור המחיר הכולל של העסקה (להלן - "מחיר העסקה") ו\או בסכומים שלהלן, בהתאם למועד הביטול - 
ביטול עד 22 ימי עבודה לפני יום תחילת מתן השירות נשוא העסקה ללקוח (להלן - "יום יציאה") - 180$ לאדם..
ביטול בין 21 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 15 ימי עבודה לפני יום היציאה - %50 (חמישים אחוז) ממחיר העסקה.
ביטול בין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 8 ימי עבודה לפני יום היציאה - %75(שבעים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה .
ביטול בתוך עד 7  ימי עבודה לפני יום היציאה - %100 (מאה אחוז) ממחיר העסקה.

דמי ביטול תיירות פנים:

בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן בביטול ההזמנה, יחולו דמי ביטול בסך של 5% לאדם מערך העסקה או 100 ש"ח לחדר, לפי הנמוך מבניהם, ו/או בסכומים שלהלן, בהתאם למועד הביטול –

מרגע ביצוע ההזמנה ועד ל – 21 יום לפני מועד היציאה – 350 ש"ח לכל חדר.

מ – 20 עד 14 ימים לפני מועד היציאה – 25% מהסכום הכולל של העיסקה.

מ – 13 עד 8 ימים לפני מועד היציאה – 50% מהסכום הכולל של העיסקה.

מ – 7 ימים – אי הגעה יחולו דמי הביטול בשיעור 100%.


דמי ביטול חבילות סקי

 1. מרגע ההזמנה עד 60 ימי עבודה* לפני מועד היציאה 150 אירו לנוסע
 2. מ 60 עד 31 ימי עבודה* לפני מועד היציאה - 40% מעלות החבילה לנוסע
 3. מ 30 עד 16 ימי עבודה* לפני מועד היציאה - 60% מעלות החבילה לנוסע
 4. מ 15 עד 8 ימי עבודה*  לפני מועד היציאה - 80% מעלות החבילה לנוסע
 5. מ 7 ימי עבודה* לפני מועד היציאה כולל מועד היציאה – 100% מעלות החבילה לנוסע

*במניין ימי עבודה לא יכללו ימי שבת וראשון, וימי חג בארץ ו/או בחו"ל.
 
שינויים בחבילות סקי:
בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה(מועדים/יעד וכו') ביוזמת הנוסע, הנוסע עשוי יהיה להדרש לשלם דמי שינוי לספקי השירותים השונים לפי תנאי הספקים השונים.

 שינוי שם נוסע הנוסע ממסירת שם שגוי ו/או איות שגוי מצד הנוסע, יתכן ותיקון השם יחוייב בתוספת תשלום מאחר ויחשב כשינוי בחברת התעופה בהתאם לנהלי חברת התעופה
 
במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לקבוע במסמך ההזמנה שנחתם מול הלקוח יגבר הכתוב בטופס ההזמנה .
 
ט. טיסות
 
38. הטיסות המוצעות על ידי "אשת טורס" הכלולות בחבילות הנופש הינן טיסות שכר והן מבוצעות באחריותן הבלעדית של חברות התעופה ובכפוף לתקנות טיסות שכר: "רישוי שרותי תעופה (טיסות שכר) התשמ"ב 1982".

39. ככל שקיימת אי התאמה בין פרטי הטיסה שנמסרו לך לבין פרטי הטיסה הנקובים בכרטיס הטיסה על המזמין לפנות באופן מיידי לסוכן הנסיעות ו/או לחברת התעופה. על המזמין לאשרר את פרטי הטיסות החזור 72 שעות לפני מועד ההמראה.

40. המזמין יודע ומקבל כי פרטי הטיסות ונתיביהן הינם באחריותם הבלעדית של חברות התעופה וכי הם ניתנים לשינויים לאחר ביצוע ההזמנה על ידי חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר וכי ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזהות המוביל, בזמני הטיסות ונתיביהן אף ללא הודעה מוקדמת, כאשר פרטי הטיסות המעודכנים הם אלו המופיעים בכרטיס הטיסה

41. הואיל מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים נקבעים על ידי המוביל התעופתי לבדו, ובכלל זה נחיתות ביניים בלתי מתוכננות האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, חלה אך ורק על המוביל התעופתי ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, כלפי "אשת טורס", בין היתר, בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה.
היה ויגרם לנוסע הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ולרבות בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה לא תישא "אשת טורס" בהפסדים ו/או בהוצאות אלו. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות ביטול העסקה והכל בכפוף לדין.
 
42.  ארוחות – "אשת טורס" אינה יכולה להבטיח אוכל מסוג מסוים ואת טיב הארוחה כגון אוכל כשר או צמחוני בטיסות . "אשת טורס" תעביר את בקשות הלקוח השונות לחברת התעופה ואלו יהיו באחריות חברות התעופה בלבד .
 
43 . טיסות Low Cost  
43.1 טיסות  Low Cost מתופעלות עי חברות תעופה יעודיות או עי חברות תעופה סדירות המקצות מקומות מסויימים בטיסות במחירים נמוכים .                     
43.2 מחירי הטיסות אינם כוללים עלויות כבודה  והושבה  עליהם יש לבצע את ההזמנה והתשלום בנפרד ישירות מול סוכן נסיעות  וכן אינן כוללות עלויות ביצוע צ'ק אין לטיסה .

43.3  אשת טורס ממליצה לנוסעיה לבצע צ'ק אין באינטרנט לטיסות טרם ההגעה לשדות התעופה שכן עלויות ביצוע צ'ק אין באתר החברה נמוכות מעלויות הצ'ק אין שיגבו בשדות התעופה .
43.4 בטיסות  Low Cost לא מוגשות ארוחות (ושתיה) , אותן ניתן לרכוש במהלך הטיסה בלבד באם חברת התעופה מציעה זאת .
43.5  דמי הביטול בטיסות Low Cost הינם מלאים מרגע ביצוע ההזמנה .

43.6 בהזמנות טלפוניות של טיסות  Low Cost ייגבו דמי טיפול בסך 15$ לאדם.


44. לחלק גדול מן הערים מספר שדות תעופה ובחלקם מספר טרמינלים. האחריות לוודא זהות שדה תעופה והטרמינל ממנו יוצאת הטיסה חלה על הנוסע בלבד.

י. הנחיות לנוסע
 
45. הגעה לשדה התעופה - הנוסע חייב למלא אחרי כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות עליו לצורך ביצוע הנסיעה והוצאתה אל הפועל, להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים האחרים הדרושים לצורך כך, לרבות דרכון בר תוקף לתקופה של 6 חודשים מינימום ואשרות מתאימות. כמו כן, חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה ו/או במלון בזמן שנקבע על ידי המוביל התעופתי ו/או המלון. 

46. "אשת טורס" לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע, אם לא עמד בדרישות ובהתחייבויותיו המנויות לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא.

47. הגעה לטיסה – זמן ההגעה לטיסה בינלאומית הוא שלוש שעות לפני הטיסה.

48.  תינוק - תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למקום ישיבה במטוס ולשאת כבודה. כמו כן לא ניתן להבטיח עריסה עבור תינוק אף אם המזמין ביקש במועד הזמנה עריסה לתינוק. יובהר כי במידה ויתברר כי גיל התינוק הינו מעל שנתיים, לרבות במועד החזרה, הרי שעל ההורים / המזמין תחול החובה להשלים את ההנחה שניתנה בגין התינוק (ככל שניתנה) אם עבור הטיסה ואם עבור חבילת הנופש.

49. נשים בהריון - נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.


 
יא. בתי מלון
 
כללי

המחיר המוצג לנופש בארץ הינו המחיר לזוג ללילה, מותנה במינימום לילות, אלא אם צוין אחרת. המחיר המוצג לנופש בחו"ל הינו לאדם , אלא אם צוין אחרת.

דירוג המלונות בארץ בכוכבים כפי שמופיע באתר נקבע על פי אמות מידה פנימיות של אשת טורס כשירות ללקוח ומהווה ציון כללי שניתן למלון על ידי הגורמים המקצועיים המוסמכים לכך בחברה. להסרת הספק – הדירוג אינו מהווה דירוג רשמי של המלונות או ערובה לעמידה בסטנדרטים שנקבעו על ידי גורם רשמי כלשהו

50. במלונות בארץ כניסה לחדרים החל משעה 1500 (למעט שבת-כניסה במוצ"ש ). שעת עזיבת החדרים עד 11:00. כל הזמנה הכוללת תינוק בהרכב החדר - תאושר סופית על ידי הסוכן בלבד.

51. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד.

52. מצב הניקיון והתחזוקה של החדרים או של מתקני המלון אינו בשום דרך באחריות או בשליטת חברת "אשת טורס".

53. החדרים במלונות הם חדרים זוגיים עם 2 מיטות או מיטה כפולה. ההזמנות מבוצעות עבור חדר במלון כאשר מבחינת המלון אין הבדל בין החדרים השונים. אין באפשרות אשת טורס להבטיח מראש דרישת לקוח לסוג חדר, למיקום חדר, לא בקומה רלבנטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת.

54. אין אפשרות להבטיח כניסה מוקדמת או עזיבה מאוחרת מבית המלון (חובה על הנוסעים לפנות את החדרים במלון עד השעה 11:00 ביום העזיבה וזאת, גם אם הטיסות ממריאות בשעות הלילה). שעת הכניסה לחדרים הינה החל משעה 15:00.

55.קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים. ככל שבמלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין אשת טורס יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין מרכזי, ו-"אשת טורס" ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראי במידה והנוסע ישוכן באיזה מן החדרים במלון וכתוצאה מכך יהיה מרוחק מהשירותים הכלליים. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות "אשת טורס" להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך.

56. במקרה של הזמנת חדר ליותר מ - 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר זוגי, אך אין באפשרות "אשת טורס" להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. חדר ליחיד הוא מעצם טבעו קטן יותר.

57. חדרים מיוחדים לנכים מחייבים קבלת אישור מוקדם ספציפי ובכתב מספק החדרים בדבר כשירותם לצרכי הנכים.

58. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת "אשת טורס" להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק "אשת טורס" עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.

59. כל הפרטים המפורסמים בפרסומי המארגן באשר למתקני המלון, מפורסמים על פי פרסומי המלון ואין המארגן נושא בכל אחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון.

60. יובהר כי "אשת טורס" אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.
 
61. מיסי לינה –  בחלק מהערים והיעדים בעולם מחירי המלונות אינם כוללים מיסי לינה . על הנוסע לשלם את אותם המיסים ישירות בבתי המלון . המס יחול על כל תייר שילון במלון בעיר או ביעד בו החליטו הרשויות המקומויות על הטלת מס הלינה , זאת בהתאם לרמת המלון .

חבילות עם תוכן הופעות ומוזיקה

 1. המבצע המפורסם בחבילות אלו הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 2. אין הרכישה באתר מהווה אישור הזמנה ו/או שריון המוצר.
 3. אישור הזמנה יתבצע לאחר תשלום בפועל  וקבלת "שובר אירוח" שישלח ממשרדי אשת באימייל או בפקס.
 4. החברה רשאית לעצור/להסיר/לשנות את המבצע ללא הודעה מוקדמת.
 5. ביטול הזמנה בכפוף לתקנון חברת הנסיעות ולחוק הגנת הצרכן.
 6. ככל שההזמנה כוללת גם העברת הנוסעים להופעה הרי שהסעת הנוסעים מבוצעת באמצעות רכב אשר יסופק ע"י ספק הסעות חיצוני, והחברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם ככל שייגרם בגין מחדלו של ספק ההסעות.
 7. לאשת טורס ו/או לחברה המארגנת הזכות לעשות שינויים במרקם האומנים ובאופי תוכן הפעילות.
 8. ביטול ההופעה ע"י האומן, הינו באחריות ההפקה מטעם האומן בלבד, ואין לחברה אחריות בגין הנזקים שיגרמו ככל שייגרמו בגין ביטול הופעה.

                                     


העברות משדה התעופה למלון

62. ככל שחבילת הנופש שהוזמנה כוללת גם את העברת הנוסעים למלון הרי שהסעת הנוסעים משדה התעופה מבוצעת באמצעות רכב מאסף המפזר את הנוסעים למלונות השונים. למעט עצם העברת הנוסעים למלון , "אשת טורס" אינה אחראית לאופן פיזור הנוסעים בבתי המלון השונים, לזמן הנסיעה וכד'.

בהעברות בחבילות סקי לעתים נדרשים הנוסעים לעבור לרכב אחר במהלך הנסיעה (FEEDER) . משך הנסיעה משתנה והוא מותנה במזג האויר ומצב התנועה בדרכים.

63. כאשר חבילת הנופש שרכש הנוסע כוללת בחובה העברה משדה התעופה למלון המוזמן ומהמלון בסיום החופשה לשדה התעופה, יהא המארגן אחראי כלפי הנוסע בעבור אספקת שרות זה. באם לא סופק השרות הנ"ל על ידי המארגן מכל סיבה שהיא, חובה על הנוסע לקבל אישור מהמלון כי אכן השרות לא סופק בציון שעת העזיבה ולהצטייד בקבלה המאשרת כי הנוסע הזמין הסעה חלופית עקב כך. המארגן ישיב לנוסע את התמורה ששולמה על ידו בפועל בגין כך עם שובו לישראל כנגד הצגת האישור והקבלה כאמור לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אם הנוסע לא יציג את המסמכים שלעיל יהא המארגן פטור מהחזר ההוצאה לנוסע.

בסיס חצי פנסיון

64. אירוח על בסיס חצי פנסיון כולל ארוחת בוקר וארוחה עיקרית. בחלק מהמלונות חייב הלקוח לבחור בארוחת הערב כארוחה עיקרית (אין אפשרות לארוחת צהריים.(

רישום יתר על ידי בתי המלון או הסוכן המקומי

65. לידיעתך, בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר, המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן ואין ל-"אשת טורס" כל ידיעה על כך מראש ו/או אפשרות לשנות את ההחלטה. דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג בכל מדינה. אין בהוראה זו כדי לגורע מזכותך לתבוע פיצוי או כל סעד אחר, בגין נזקים שנגרמו לך בעקבות העברה כאמור.


שירותים עונתיים – 

66. חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. "אשת טורס" לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח.

67. בריכות השחייה – הפעלת הבריכה במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלתה משתנים ממלון למלון. מרביתן סגורות בתקופת החורף, לעיתים, אף שלא בתקופת החורף, עלולות להיות סגורות לשיפוצים, ניקיון וכיו"ב. הרחצה בבריכות השחייה והשימוש במתקני המלון הינם בכפוף להוראות בתי המלון ובאחריות הנוסע בלבד , ואין לאשת טורס כל אחריות ביחס להפעלת הבריכה במלון.

68. מיזוג אוויר – הפעלת המיזוג במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלת המיזוג כמו גם שעות הפעלת המיזוג משתנים ממלון למלון.
במספר מלונות בעולם מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה.  בחלק מבתי המלון המזגנים פועלים רק בחודשים יולי-אוגוסט ועד לאמצע ספטמבר. בכל מקרה אין הפעלת מיזוג האוויר בכל המלונות, בכל היעדים, באחריות "אשת טורס" והיא לא תישא בכל אחריות שהיא אף אם מצויין בתיאור שהמלון מצוייד במערכת מיזוג אוויר, והוא לא פועל.

שירותים נוספים במלון

69. מלונות רבים מציעים שירותים נוספים כגון ספא, סאונה, חדרי כושר, כסאות, מיני בר ומגבות בבריכה המלון, השכרת רכב, סיורים ועוד.

70. "אשת טורס" אינה אחראית לזהות השירותים שינתנו ו/או לאיכותם ו/או לדרישות תשלום בגין השירותים על ידי בתי המלון. איכות השירותים, כמותם, זהותם ועלותם הינם באחריותה הבלעדית של הנהלת המלון. יובהר כי החרגה זו מתייחסת גם לחבילות נופש על בסיס "הכל כלול".

נציג 

71. בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראליים שחלקם הינם מטעם משרד הסוכן המקומי וחלקם מטעם המארגן. תפקיד הנציג ומי מטעמו לקבל את הנוסע בהגעה (כאשר משולם עבור שרות זה), לדאוג להעברתו למלון ומהמלון בסיום חופשתו לשדה התעופה לטיסתו חזרה.

72. מספר הטלפון של הספק המקומי מופיע על גבי השובר וניתן לפנות אליו בכל שאלה.

73. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אחריותו של המארגן באשר לתפקוד הנציגים מוגבלת רק לשרותי העברה (כאמור לעיל) אותם רכש הנוסע מהמארגן וכי אין המארגן נושא בכל אחריות באשר לפעילותו של הנציג בכל הקשור לשירותים כלשהם אותם לא רכש הנוסע מהמארגן.
 
יב. השכרת רכב
 
74. לצורך השכרת רכב ואיסוף הרכב בתחנות ההשכרה נדרשים השוכרים והנהגים לכרטיס אשראי בינלאומי (לעיתים אף לשני כרטיסי אשראי בינלאומיים שונים), לרשיון נהיגה בינלאומי ולרישיון ישראלי תקפים. במידה ואלה לא יימצאו ברשותו של הנוסע, לא יימסר לו הרכב בתחנת ההשכרה.

75. יובהר כי חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. גילאי המינימום לשכירות רכב:25 שנה גיל מקסימום:69
 
76. יום שכירות הוא 24 שעות שספירתם מתחילה ממועד קבלת הרכב ועל כל איחור יחויב הלקוח ביום שכירות מלא לפי התעריף המקומי של חברת ההשכרה. הרכב ניתן עם מיכל דלק מלא וכך צריך גם להחזירו.
 

77. חברות השכרת הרכב לוקחות כרטיס אשראי לבטחון ולאובליגו
 
78. אשת טורס מציעה לרכוש בטוח מורחב . חברת ההשכרה עשויה לגבות דמי החזר במידה והרכב מוחזר בתחנה שונה מתחנת איסוף הרכב .
 

 
יג. חבילות שייט

79. על פי תנאי חברות השייט מחיר חבילת שייט אינו כולל סיורי חוף מחוץ לאנייה, ארוחות בסיורים, טיפים, טלפונים, כביסה, מיסי נמל ומיסים אחרים, ביטוחים וכד'.
 
80. חברת השייט רשאית לבצע על דעת עצמה שינויים בחבילת השייט ו/או בשירות שהוזמן ולרבות החלפת נמל, אתר עגינה, אנייה, המועדים, תוכנית הבידור וכד'. כל שינוי שיבוצע בחבילת הנופש הינו באחריות חברת השייט בלבד, וכאמור לעיל, אשת טורס ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל שינוי שתבצע חברת הנופש בחבילת הנופש ו/או בשירות המוזמן.

81. על המזמין חלה החובה הבלעדית לוודא עם סוכן הנסיעות כי בידיו כל המסמכים הדרושים, ככל שדרושים, לצורך השתתפות בשייט, וכי הטפסים מולאו בהתאם לנדרש. למזמין לא תעמוד כל טענה כנגד אשת טורס ו/או מי מטעמה גם בקשר להעדרם של מסמכים כלשהם בידי המזמין במועד השייט ו/או לאי מילויים כנדרש.

82. על פי תנאי חברות השייט אדם מתחת לגיל 21 אינו רשאי להשתתף בשייט ו/או להחזיק בתא משלו,אלא אם כן הוא מלווה על ידי הורה או אפוטרופוס מעל גיל 25.
 

חבילות ספורט

 1. חברת אשת טורס (להלן:"החברה") ו/או מי מטעמה, תעביר לידי הלקוח או מי מטעמו את הכרטיסים למשחק /או להופעות ו/או אירועים (להלן:"הכרטיסים") טרם מועד תחילת האירוע נשוא הכרטיסים.
 2. החברה תנפיק כרטיסים במיקום עפ"י הקטגוריה שהוזמנה.
 3. בכל מקרה בו הלקוח אינו מקבל את הכרטיסים לאירוע בארץ, ו/או אינו יקבל את הכרטיסים כ-12 שעות לפני תחילת האירוע ו/או קיבל לידיו כרטיסים אשר אינם תואמים את האירוע נשוא ההזמנה, ו/או טעות בתוכן ההזמנה כגון מושבים, מיקום, יציע וכו', יפנה הלקוח לסוכן הנסיעות לבירור הנושא באופן מיידי למספר החירום שיינתן לצורך כך ע"י החברה.
 4. במידה והלקוח לא יפנה לחברה ויעדכן על כל תקלה כאמור בסעיף 3 לעיל עד כ- 3 שעות טרם תחילת מועד האירוע נשוא ההזמנה, האחריות לנזקים שייגרמו ככל שייגרמו יחולו על הלקוח בלבד, ואין הלקוח יוכל לבוא בטענה כזו או אחרת כלפי החברה, כגון אי כניסה לאירוע ו/או מושבים או יציעים שגויים.
 5. החברה מתחייבת כי הושבת הכרטיסים תיעשה בזוגות, אך כאשר תתבצע הזמנה מעל ל-2 אנשים, אין החברה מתחייבת כי הנוסעים יקבלו כרטיסים הצמודים אחד לשני לעניין ההושבה, אלא אם ניתן אישור מראש מהחברה.
 6. מרגע מסירת הכרטיס לידי הלקוח או מי מטעמו, הכרטיס יהיה באחריותו הבלעדית, ולא ניתן יהיה להנפיק כרטיס חדש במקרה של אובדן ו/או נזק ו/או אי ניצול של הכרטיס ולא יינתן החזר כספי.
 7. במידה ויונפק ללקוח כרטיסים דרך הדוא"ל, על הלקוח להישמע להוראות החברה בדבר הנפקת הכרטיס.
 8. במידה ויוזמנו כרטיסים לאירועים אשר לא נקבע להם זמן מדויק לרבות ימים ושעות, האחריות תהיה בידי הלקוח לברר את המועד הסופי של האירוע.
 9. באחריות הלקוח לעדכן את החברה בפרטי המלון בו ישהה במועד האירוע, לרבות מספר נייד בחו"ל כולל קוד התקשרות, באם ייקבע כי יקבל את הכרטיס לאירוע בחו"ל, לעניין זה הלקוח מתחייב להיות זמין כלפי החברה על מנת לתאם את אופן מסירת הכרטיסים.
 10. במקרים בהם קיימת אפשרות של הזמנה ללקוח או למי מטעמו כרטיס מנוי או כרטיס חבר, יקבל הלקוח הנחייה מסודרת מהחברה לגבי אופן השימוש בכרטיס במקרה זה. הלקוח או מי מטעמו מתחייב לנהוג בהתאם להנחיות אשר סופקו לו בצמוד לכרטיס המנוי. בכל מקרה ישמור הלקוח או מי מטעמו את כרטיס המנוי וידאג להחזירו בהתאם לפי ההנחיות שימסרו לו על ידי סוכן הנסיעות ו/או הספק המקומי מבעוד מועד, באם לא יוחזר כרטיס המנוי כפי שנתקבל יחויב הלקוח בעלויות הוצאת כרטיס מנוי חדש.

 

 1. במידה ויחול שינוי במועד המשחק ו/או ההופעה ו/או האירוע עקב שיקולים שאינם תלויים בחברה, והמועד ידחה למועד שאינו הוזמן מראש בתקופת הזמנת החבילה, לא יגרור שינוי ו/או החזר ו/או ביטול של המרכיבים האחרים בחבילה כגון מרכיב הטיסה והמלון.

 

דמי ביטול ושינוי –חבילות ספורט 

לקוח אשר יבקש לשנות את מועדי החבילה ו/או מרכיב ממנה שאושרה על ידו, יחולו על הלקוח דמי ביטול ו/או דמי שינוי כפי שיפורט להלן.

 1. שינוי ו/או ביטול משמעותו ביטול הכרטיסים,במקרה של שינוי ו/או ביטול יחולו דמי ביטול כמפורט להלן:
 • דמי ביטול ו/או שינוי בסך 20% מערך ההזמנה ייגבו על כל ביטול ו/או שינוי שיעשה לאחר אישור ההזמנה.
 • מ 60 יום ועד 31 ימי עסקים לפני מועד היציאה: חיוב של 40% מערך ההזמנה.
 • מתחת ל-31 ימי עסקים לפני מועד היציאה: חיוב של 100% מערך ההזמנה.
 • סירובו של הלקוח לקבל את הכרטיסים , כמוה כביטול הזמנה לכל דבר ועניין, ובמקרה זה יחולו דמי ביטול מלאים.
 • "במידה וביום האירוע (ורק ביום האירוע) לא הגיעו כרטיסים לידי הלקוח, על הלקוח לפנות לחברה למוקד החירום עם פירוט הבעיה בטלפון מס' 972-37771247+. במצב של כל תקלה ,לא תהיה החברה אחראית לנזק שייגרם ככל שייגרם במידה ולא יצרו קשר באחד מאמצעי קשר לחירום המפורטים בסעיף זה."

 

טיולים לאפריקה

 

 1. החברה אינה תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת "אשת טורס" אם יחולו אצל ספקי השירותים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש. ספקי השירות כוללים את שירותי הצלילה, אופניים, יוגה, כדור פורח, ראפטינג, צלילה בכלוב עם כרישים, אומגה, באנג'י, שייט בסירות קטנות, שנורקל, דייג, ריצה, טיפוס הרים, טרקטורונים ועוד.

 

 1. על הנוסע לוודא באופן אישי את הצורך בתרופות וחיסונים ו/או אלרגיות למדינות בהן יבקר באפריקה. על הנוסע החובה להיוועץ עם רופא, וכמו כן החובה לפנות למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא. החברה לא תישא באחריות כלשהי במידה ונוסע לא יורשה להיכנס למדינה כלשהי באפריקה בגין אי חיסון כלשהו, או יחויב ע"י הרשויות המקומיות לעשות חיסון במקום כתנאי להיכנס למדינה.
 1. מומלץ לנוסעים לאפריקה לרכוש פוליסה לספורט אתגרי מורחב מעבר לפוליסת הביטוח הרפואי והמטען הסטנדרטי.

 

 1. נוסע אשר בכוונתו לצלול במועדוני צלילה יתבקש להציג תעודת צלילה וביטוח צלילה בתוקף.

 

 1. המחיר לטיול הינו סופי פרט למחירי הכניסה לשמורות ו/או הפארקים השונים והמגוונים העלולים להשתנות לאחר מועד התשלום על הטיול, ומשכך, ובאם תחול עלייה במחירי הכניסה לשמורות ו/או לפארקים, על הנוסע להשלים מכיסו את ההפרש.

 

 1. החברה אינה תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף שייגרם ככל שייגרם לכבודה במהלך הטיול בכלל ובטיולי הג'יפים בפרט, ועל הנוסע האחריות הבלעדית בעניין זה.

 

טיולים לאפריקה -מאורגן אישי-

 1. הצעת המחיר לטיול מאורגן אישי במעמד המו"מ היא בגדר הצעה בלבד, והמחיר והזמינות עלולים להשתנות, רק במועד התשלום המחיר הינו סופי וזאת בכפוף לקבלת שובר מבית המלון.

 

 1. במידה ואשת טורס תקבל הודעה מהמלון כי ישנה תפוסה מלאה לאחר סגירת ההזמנה, אשת טורס תעביר את הנוסעים למלון חלופי ברמה זהה.


יד. "התחייבות למחיר הנמוך ביותר"-
 
83.  לגבי מוצר המסומן באתר כ"בחירה חכמה" (להלן: "מוצר מסומן" או "המוצר המסומן") מתחייבת אשת טורס לספק ללקוח את המוצר המסומן במחיר הנמוך ביותר הזמין ברחבי רשת האינטרנט במועד הצגת המוצר באתר (להלן: "ההתחייבות").
84. מימוש ההתחייבות יתבצע על ידי פנייה מצד הלקוח למרכז ההזמנות של אשת טורס בטלפון או במייל (להלן: "פניית הלקוח") והעברה במייל של צילום מסך מאתר אינטרנט אחר המציג באותו זמן מוצר זהה למוצר המסומן (להלן "המוצר המושווה").
85. מימוש ההתחייבות יתאפשר אך ורק בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

i. 
פניית הלקוח נוגעת להזמנה עתידית ולא להזמנה שבוצעה כבר. בשום מקרה לא יהיה זכאי לקוח שכבר ביצע הזמנה לזיכוי כלשהו ו/או תשלום אחר כלשהו בגין ההתחייבות.

ii. 
המוצר המושווה מוצע באותו זמן באתר אינטרנט אחר במחיר זהה או נמוך מהמחיר בו מוצע המוצר המסומן באתר אשת טורס.

iii. 
המוצר המושווה חייב להיות זהה לגמרי למוצר המסומן בכל מרכיביו, לרבות (וככל שהמוצר מכיל אחד ממרכיבים אלה): טיסות, מלונות, ספק.

iv. 
המוצר המושווה נבחן על ידי נציג אשת טורס ונמצא כי הוא אכן עומד בכל התנאים שפורטו לעיל בעניין ההתחייבות.
 
86. במקרה שפניית הלקוח נבדקה ונמצא כי אכן המוצר המושווה עומד בכל התנאים שפורטו לעיל תאפשר אשת טורס ללקוח לרכוש את המוצר המסומן במחיר זהה או נמוך יותר מהמחיר בו מוצע המוצר המושווה באותו זמן.
 
טו. ביטול יציאה  
 
87. "אשת טורס" תהא רשאית לבטל כל טיסה או שהות במלון מכל סיבה שאינה תלויה בה או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את הביצוע על פי שיקול דעתה.

88. "אשת טורס" תודיע לנוסע על ביטול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שיוודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול.

89. במקרה כאמור לעיל תוצע לנוסע טיסה או מלון אחר או ש"אשת טורס" תחזיר את כל המקדמה ששולמה ומוסכם כי למעט דמי המקדמה לא יהיו לנוסע / למזמין כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי "אשת טורס".
 

טז. נזקים – ביטוח
 
90. "אשת טורס" לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרם למזמין כתוצאה מביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה אשר נגרמו במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מזג אויר, וכל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת "אשת טורס" ו/או באחריותה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי.

91. כמו כן, לא תהא "אשת טורס" אחראית לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי המזמין ו/או הנוסע לא יהיו זכאים להחזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי, בין אם נרכשה פוליסת ביטוח ובין אם לאו.

92. "אשת טורס" מציעה לנוסע לבטח עצמו עם ביצוע ההזמנה על חשבונו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.

93. אשת טורס ממליצה לנוסעיה לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען בטרם יציאתם לחו"ל וכן את ההרחבות המתאימות בהתאם לאופי נסיעתם ולמצבם הבריאותי. האחריות לרכישת פוליסת ביטוח הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.

94. כבודת הנוסעים הנה באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע ול"אשת טורס" אין כל שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות "אשת טורס".

יז. מדיניות פרטיות
אשת טורס מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים באתר.

מסירת פרטים בעלי אופי אישי באתר
פעולות מסוימות באתר אשת טורס טעונות הרשמה של הגולש. במסגרת ההרשמה יידרש הגולש למסור מידע אישי, דוגמת שם, תאריך לידה, כתובת, פרטי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום ועוד.

מאגר המידע
חלק מהנתונים שנמסרים בעת ההרשמה באתר עשויים להישמר במאגר מידע מאובטח של אשת טורס.

השימוש במידע
בעת השימוש באתרים ייתכן שיצטבר מידע על התנהגות הגולש, מוצרים ושירותים שרכש, מידע או פרסומות שראה באתר, העמודים שבהם צפה, פעולות שביצע, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו, מיקומו הגיאוגרפי בעת הגלישה באתר ועוד. אשת טורס עשויה לשמור את המידע הנ"ל או חלקים ממנו במאגרי המידע שלה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שיימסרו ע"י הגולש בעת הרשמה באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • לאפשר לגולש להשתמש בשירותים שונים באתר
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר
 • המידע שישמש את אשת טורס לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הגולש באופן אישי
 • לשם יצירה ושימוש באזורים אישיים באתר
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים מטעם הגולש ובהסכמתו
 • להתאים מוצרים, מודעות ותכנים שיוצגו לגולש בעת הביקור באתר אשת טורס לתחומי העניין של הגולש ו/או לקבוצת מין, גיל ו/או מקום מגורים, הכל על-פי הפרטים שמסר הגולש בעת ההרשמה. המידע שישמש את אשת טורס לצורך כך לא יזהה את הגולש אישית בשמו או בכתובתו
 • גולש שהשאיר את פרטיו באתר ולא הביע התנגדות לקבלת דברי פרסום, תהא אשת טורס רשאית לשלוח אליו מעת לעת מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי אודות מוצרי אשת טורס ו/או מוצרים של מפרסמים אחרים. מידע כזה יישלח לגולש אם לא הביע התנגדות לכך, ובכל עת באפשרותו לבטל את הסמכתו ולחדול מקבלת חומר כזה באמצעות הסרה עצמאית מרשימות התפוצה של אשת טורס. בכל מקרה אשת טורס לא תמסור פרטים אישיים של גולש למפרסמים
 • ליצירת קשר עם גולש (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את הגולש באופן אישי
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים והמוצרים באתר אשת טורס
 • לשם תפעול ופיתוח האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם


מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו
אשת טורס לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של גולש והמידע שנאסף על פעילות גולשים באתר (ככל שפרטים ומידע כאלה מזהים אישית את הגולש), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • בעת רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים;
 • בעת שליחה והפצת דברי פרסום המותר ע"פ דין באמצעות פלטפורמות צד שלישי;
 • במקרה שגולש הפר את תנאי השימוש באתר, או אם ביצע באמצעות האתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהא אשת טורס רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
 • אם יינתן צו שיפוטי המורה לאשת טורס למסור את פרטי הגולש או המידע אודותיו לצד שלישי;
 • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין הצדדים;
 • בכל מקרה שאשת טורס תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הגולש, או של צד שלישי;
 • במקרה שאשת טורס תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות הגולשים באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפי הגולשים.

  אשת טורס תהיה רשאית להעביר לשותפיה העסקיים כל מידע לא מזהה אישית אודות הגולש אשר נאסף על ידיה בעת שימוש באתר, על מנת שאלו יתאימו עבור הגולש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות של הגולש ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגורים, או כל מאפיין אחר. כמו כן, הגולש מסכים כי שותפיה העסקיים של אשת טורס יהיו רשאים לשמור מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי, לצורך מטרה כאמור.

Cookies
האתר משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך פעולה שוטפת ותקינה. כפועל יוצא מכך, נאספים נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, על מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולש ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט שיוצר הדפדפן לפי פקודה שיוצאת ממחשבי אשת טורס. תוקפן של חלק מה- Cookies יפוג כאשר הגולש יסגור את הדפדפן ואילו אחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב הגולש. קבצי ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת דפים בהם ביקר הגולש, משך הזמן ששהה באתר, מאין הגיע לאתר, חיפושים שביצע בו ועוד.
גולש שאינו מעוניין לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. לשם כך יש להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, מתוך תפריט האפשרויות של הדפדפן ניתן גם למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. עם זאת חשוב לדעת, כי שינוי הגדרות ומחיקת Cookies בדפדפן עלולים לגרום לפגיעה בחוויית הגלישה ולמניעת שימוש של הגולש בחלק מהשירותים והתכונות באתר אשת טורס או באתרי אינטרנט אחרים.

שינויים במדיניות הפרטיות
אשת טורס רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בכפוף לכל דין.

יח. חילוקי דעות
 
95. סוכני "אשת טורס", נציגיה או כל אחד אחר, אינם מוסמכים להחזיר וגם/או להבטיח כספים כלשהם וגם /או לשנות כל שינוי בתנאים ובמידע הכללי המפורטים בתנאים אלה. החזרים או זיכויים לנוסע יינתנו ע"י "אשת טורס" בארץ בלבד רק לאחר בירור הבקשה וקבלת אישור רשמי על כך בכתב מאת "אשת טורס".

96. בתלונות לאחר סיום הנופש יש לפנות בכתב למייל CR@ESHET.COM    או לפקס 0733271348


 
יט. פרטי החברה
 
שם החברה: אשת טורס -ארגון שרותי תיירות בע"מ
ח"פ 511177065: 
כתובת המשרד הראשי: נחלת יצחק 12 ת"א 67448
לאשת טורס סניפים ברחבי הארץ לרשימת הסניפים ופרטיהם הקלק כאן

הנכם מוזמנים לפנות לנציגי המכירות והשירות בכל נושא ואנו נחזור אלכם בהקדם